Vårt ansvar

I Sverige ställer både företag och privatpersoner höga krav på områden som miljö och teknik. Systembolaget gör kontinuerligt kontroller och ser till att deras regler om miljövänliga transporter och etisk handel (CSR) efterlevs av producenter och importörer. Vi som importör har självklart en viktig del i detta arbete. Smarta logistiklösningar och optimerade lastgrader gör att vi minimerar vårt utsläpp räknat per produkt.

Vårt ansvar handlar även om att på ett ansvarsfullt sätt sälja och marknadsföra våra produkter och i det sammanhanget även företräda våra producenter och varumärken på ett etiskt och korrekt sätt.